Szászrégentől északkeletre, 7 km-re, a Görgényi-havasok nyugati lábánál, a Maros bal partján fekszik Alsóidecs (Ideciu de Jos) község. A falutól keletre lévő, 596 méteres magaslaton feküdt hajdan Idecs vára.
A várat egy vitatott adat szerint már 1228-ban említik. Valószínűbb azonban, hogy felépítése a 13. század elején történt. Tomaj nembéli Dénes fia Tamás, a Losonciak őse emeltette a régeni uradalomban. A vár rövid ideig állt fenn, a tartományúri harcok során Engel Pál szerint még 1321 előtt elpusztult. Mások (Fügedi Erik, Csánki Dezső) úgy vélik, hogy utolsó említése 1325-ből való.
Az elnyújtott háromszög alakú vár platójának kelet-nyugati irányú hossza 50 méter. Észak-déli irányú szélessége a keleti oldalon 10 méter, a nyugati oldalon 18 méter. A várat a Várhegy gerincétől a keleti oldalon egy mesterséges árokkal választották le. A vár területét minden oldalról árok és annak külső oldalán sánc védte, melyek ma is jól láthatók. A nyugati oldalt az említett árkon és sáncon kívül egy attól alacsonyabb szinten még egy mesterséges árok és sánc veszi körül. A vár területén több helyen gödrök és beásások nyomai látszanak. A legjelentősebb falmaradvány a vár közepe táján egy kb. 8 m x 8 m-es épület - talán torony - félig kiásott romja. Az említett épület kőfalának vastagsága a látható részeken eléri az 1 métert.

Részletes leírás térképekkel, fényképekkel.

Források:
Engel Pál: Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája. Arcanum CD.
Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Bp. 1977. 145.